با تیزرهای تبلیغاتی در اینستاگرام بازدیدکنندگان خود را با یک پیام جذاب و قابل توجه درگیر کنید. اما چگونه تیزرهایی طراحی کنیم که جذابیت بالا و تأثیرگذاری قوی داشته باشند؟